Chương IV- Các định luật bảo toàn

*Áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích và tỉ lệ thuận với nhiệt độ*

Áp suất của một khối lượng khí xác định sẽ tăng: 2.2 = 4 lần

Đáp án: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN