Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Trần Hoàng Nghĩa
21 tháng 4 2017 lúc 17:51

Bài giải:

Sử dụng phương pháp dựng tam giác vuông đã được học.

Ta lần lượt thực hiên:

- Vẽ đoạn BC = 4cm.

- Vẽ tia Bx tạo với BC một góc 650

- Vẽ đường thẳng a qua C và vuông góc với Bx và cắt Bx tại A.

Khi đó ∆ABC là tam giác cần dựng.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
21 tháng 4 2017 lúc 17:50

Bài giải:

Sử dụng phương pháp dựng phương pháp vuông đã được học.

Ta lần lượt thực hiện:

- Vẽ góc vuông xBy. Trên tia Bx lấy điểm C sao cho BC = 2cm.

- Vẽ đường tròn (C; 4) và đường tròn này cắt tia Oy tại A.

Nối A với C ta được ∆ABC là tam giác cần dựng.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Nghĩa
21 tháng 4 2017 lúc 17:50

Bài giải:

Hãy phác thảo hình vẽ để dẫn dắt bài toán về việc đầu tiên là vẽ một tam giác. Đỉnh còn lại được xác định nhờ định nghĩa hình thang kết hợp với một giả thiết còn lại.

Ta lần lượt thực hiện:

- Vẽ ∆ACD bằng cách:

+ Vẽ đoạn CD = 4cm.

+ Vẽ đường tròn (C; 4) và đường tròn (D; 2), chúng cắt nhau tại A.

Nối A với C, D ta được ∆ACD.

- Xác định điểm còn lại B bằng cách:

+ Vẽ tia Ax song song với tia DC.

+ Trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 2cm.

Nối B với C ta được hình thang cần dựng.

Bình luận (0)
Hương Yangg
21 tháng 4 2017 lúc 17:16

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Hương Yangg
21 tháng 4 2017 lúc 17:15

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Hương Yangg
21 tháng 4 2017 lúc 17:15

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Hương Yangg
21 tháng 4 2017 lúc 17:16

Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Nguyen Thuy Hoa
29 tháng 6 2017 lúc 16:13

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bình luận (0)
Tuyen Cao
9 tháng 8 2017 lúc 7:19

A C B 4,5 cm 2 cm

Bình luận (0)
Nguyen Thuy Hoa
29 tháng 6 2017 lúc 15:53

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

- Dựng tam giác ABC đều

- Dựng tia phân giác AD của góc A

Ta có :

\(\widehat{BAD}=30^0\)

Bình luận (0)
Nguyen Thuy Hoa
29 tháng 6 2017 lúc 15:51

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN