Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 334
Số lượng câu trả lời 50
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (9)

Hong Huynh
rikotochan
Yuuto
Ctuu :33
Lê Nhi

Đang theo dõi (5)

Natsu Dragneel
Huyền Cao
No choice teen
QuangDũng...!

Dòng thời gian