rikotochan

rikotochan

  • Số câu hỏi 1
  • Số câu trả lời 25
  • Điểm thành tích 0GP 2SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Cao Mại


Địa chỉ

Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

Liên kết