Kudo Shinichi

Kudo Shinichi

  • Số câu hỏi 22
  • Số câu trả lời 309
  • Điểm thành tích 0GP 117SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Hai Bà Trưng


Địa chỉ

Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Liên kết