Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 31
Số lượng câu trả lời 553
Điểm GP 21
Điểm SP 470

Người theo dõi (87)

Đang theo dõi (176)

mejo
Hội anime
Hoa Thiên Cốt

Dòng thời gian