Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (600)

no name no class
Lê Bảo Ngọc
Nguyễn hà vy
No name

Đang theo dõi (0)