Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 807
Điểm GP 21
Điểm SP 942

Người theo dõi (40)

Minh Anh
Minh Hoàng
Nguyen Phuong Anh
Đánh Thuê Lính

Đang theo dõi (13)

Nguyen Phuong Anh
Minh Anh
Aurora
lyly