Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 16
Điểm GP 1
Điểm SP 30

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (5)

B.Thị Anh Thơ
hoanpt
Akai Haruma