Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Phương Thảo

  • Số câu hỏi 50
  • Số câu trả lời 164
  • Điểm thành tích 33GP 130SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Định Công


Địa chỉ

Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Liên kết