Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 335
Điểm GP 13
Điểm SP 289

Người theo dõi (16)

Đang theo dõi (126)

Mặc Chinh Vũ
Huyền Anh Lê
SHMILY
Sone Yoonsic

Dòng thời gian