Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 24
Số lượng câu trả lời 1714
Điểm GP 438
Điểm SP 1381

Người theo dõi (82)

Miku Hatsune
Tiểu Linh Linh
minmin

Đang theo dõi (13)

Hải Đăng
Akai Haruma
Linh Phương