Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 50
Số lượng câu trả lời 1000
Điểm GP 123
Điểm SP 672

Người theo dõi (109)

Mr. QKA
Ms. Bảo Quyên
9999GP

Đang theo dõi (53)

Satoshi
Ngọc Hnue
Bùi Thị Vân
Ms. Bảo Quyên