Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 75
Số lượng câu trả lời 463
Điểm GP 16
Điểm SP 241

Người theo dõi (15)

Lê Ngọc Ánh
Mr. QKA
việt anh 123

Đang theo dõi (21)

Ngố ngây ngô
Dạ Nguyệt
Phương Trinh
hiep luong

Dòng thời gian