Satoshi

Satoshi

  • Số câu hỏi 74
  • Số câu trả lời 458
  • Điểm thành tích 16GP 238SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Tân Việt


Địa chỉ

Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Liên kết