Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 34
Số lượng câu trả lời 104
Điểm GP 3
Điểm SP 10

Người theo dõi (11)

Ngoc Anh Đỗ
quynhdovu2007
Minz Ank

Đang theo dõi (17)

Minz Ank
quynhdovu2007
Ngoc Anh Đỗ