Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 30
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (25)

Mạnh Nguyễn
Min Lee
Ngoc Anh Đỗ
Kỷ nguyễn văn
Toản Trần

Đang theo dõi (94)