Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 5
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (7)

Đang theo dõi (5)

sonoko suzuki
Ran Mouri
Diệp Ẩn