Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 1
Điểm SP 9

Người theo dõi (61)

Ran Mouri
Nguyễn hà vy
Võ Huyền Trâm
Ran Mori

Đang theo dõi (156)

Lucky chanel
Võ Huyền Trâm
EXO
EXO