Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 343
Điểm GP 88
Điểm SP 435

Người theo dõi (48)

Nhật Nam
pppppp
halinhvy
Lam Vong Cơ

Đang theo dõi (4)

Karik-Linh
Nguyễn Huy Tú
Nguyễn Duy Khang
thuongnguyen