Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (18)

Hang Nguyen
Haruno Serry
VANHATG•-•
Ngọc Tran
Lan Đỗ

Đang theo dõi (90)

Diệp Vi
Dzịt
Tiểu Linh Linh
9- Thành Danh.9a8
Good boy