Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 36
Số lượng câu trả lời 53
Điểm GP 9
Điểm SP 28

Người theo dõi (6)

Đang theo dõi (30)

nguyen thi vang
Linh Diệu
Akai Haruma

Dòng thời gian