Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 15
Điểm GP 0
Điểm SP 13

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (48)

Đức Hiếu
Azue
Cold Wind

Câu trả lời:

B