Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 82
Số lượng câu trả lời 1804
Điểm GP 147
Điểm SP 1303

Người theo dõi (173)

Đang theo dõi (2)

Dòng thời gian


Cold Wind

Chủ đề:

Sinh học tế bào

Câu hỏi:

Câu hỏi của Lâm Yên Vũ - Sinh học lớp 10 | Học trực tuyến

Vậy điều gì làm cho cơ thể ngừng đào thải cơ quan lạ được ghép vào (ghép mô, cơ quan thành công)?

Lâm Yên Vũ

Câu trả lời:

***bỏ câu tl kia đi, cái này mới đúng*** Cảm ơn @Trần Quỳnh Nga nha!***

tứ giác ABCD: góc A = góc B

mà A^ + C^ = 180o (bù nhau) ; B^ + D^ = 180o (bù nhau)

=> C^ = D^ => A^ + D^ = 180o

mặt khác, A^ và D^ là 2 góc trong cùng phía => AB // DC

=> tứ giác ABCD là hình thang

=> tứ giác ABCD là hình thang cân (do BC = AD) _đpcm