Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 679
Điểm GP 36
Điểm SP 471

Người theo dõi (159)

Lộc Nguyễn
Bé
Kevin Nguyễn
Ran Mouri

Đang theo dõi (5)