Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 32
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 0
Điểm SP 15

Người theo dõi (15)

lê huân
Phạm Văn A
Lê Khôi Nguyên
Huy Ngô Tuấn

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian