Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Gia Lai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 408
Điểm GP 62
Điểm SP 264

Người theo dõi (48)

kethattinhtrongmua
thanh trúc
Thắng Hà
Công Mẫn
Trang Moon

Đang theo dõi (16)

Hà Thùy Dương
Pham Thi Linh
phynit

Dòng thời gian