Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 33
Điểm GP 1
Điểm SP 46

Người theo dõi (3)

Triệu Khả Ái
Monokuro Boo
Đặng Khánh Duy

Đang theo dõi (2)

Mai Hiền
Monokuro Boo