Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 1065
Điểm GP 26
Điểm SP 682

Người theo dõi (46)

Min Yoongi
Khánh Ngọc
Trần Mạnh Hòa
võ an chi
Jennie BLINK

Đang theo dõi (27)

Min Yoongi
Sách Giáo Khoa
võ an chi
Jennie BLINK

Dòng thời gian


Câu trả lời:

Mon Bad Girl

tại sao lại cảm ơn ạ?

Câu trả lời:

Vì sao nói con người là chủ thể sáng tạo ra lịch sử? Lấy ví dụ để chứng minh con người là chủ thể sáng tạo ra giá trị vật chất và tinh thần của xã hội.

* Trả lời: 

– Con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình: Lịch sử loài người hình thành khi con người biết chế tạo ra công cụ lao động, từ đó không còn lệ thuộc vào tự nhiên, tách mình ra khỏi thế giới loài vật, chuyển sang thế giới loài người và lịch sử xã hội bắt đầu.

– Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội:

     + Để tồn tại và phát triển, con người phải lao động, tạo ra của cải vật chất để nuôi sống mình và xã hội.

     + Sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng riêng chỉ có ở con người. Đó là quá trình lao động có mục đích và không ngừng sáng tạo của con người, tạo của cải vật chất đảm bảo cho sự tồn tại của xã hội và thúc đẩy xã hội phát triển.

     + Con người sáng tạo ra các giá trị tinh thần của xã hội. Đời sống con người là nguồn đề tài vô tận cho các phát minh khoa học, cảm hứng sáng tạo văn học, nghệ thuật. Chính con người là tác giả của các công trình khoa học, các tác phẩm văn học, nghệ thuật,…

– Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội.

     + Nhu cầu về một cuộc sống tốt đẹp hơn là động lực thúc đẩy con người không ngừng đấu tranh để cải tạo xã hội. Biểu hiện cụ thể là các cuộc đấu tranh giai cấp, mà đỉnh cao là các cuộc cách mạng xã hội dẫn đến sự xuất hiện của phương thức sản xuất mới, thúc đẩy sự biến đổi về mọi mặt của đời sống xã hội.

– Như vậy, lịch sử phát triển của xã hội là lịch sử của con người hoạt động theo mục đích của mình.

 

 

Câu trả lời:

Hoa Bạch Liên - Tạc Thiên Bang

Ngố ngây ngô

Trúc Giang

Cho em hỏi mọi người ở huyện nào vậy ạ