Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 158
Điểm GP 23
Điểm SP 182

Người theo dõi (26)

Đang theo dõi (3)

kuroba kaito
Bùi Quang Sang
hatsune miku

Dòng thời gian