Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 43
Điểm GP 4
Điểm SP 17

Người theo dõi (17)

Đỗ Phương Chi
phạm nhất duy
Hien Than
Ngân Đại Boss

Đang theo dõi (23)