Tui lạc quan giữa đám đông nhưng khi ở một mình thì lại không!

Tui lạc quan giữa đám đông nhưng khi ở một mình thì lại không!

  • Số câu hỏi 0
  • Số câu trả lời 195
  • Điểm thành tích 14GP 153SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Chưa cập nhật


Địa chỉ

Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết