Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 100
Điểm GP 5
Điểm SP 38

Người theo dõi (6)

phươ ng
lê huân
Đinh Hoàng Anh
Hoangvlog

Đang theo dõi (6)

Dương Nguyễn
O=C=O
Lường Thanh Nga

Dòng thời gian