Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 1158
Điểm GP 1
Điểm SP 1774

Người theo dõi (353)

Min Min
phươ ng
zozozo
Đinh Hoàng Anh
Hà Hoa

Đang theo dõi (13)