Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 2
Điểm SP 7

Người theo dõi (3)

Mai Thế Quân
Mori Ran

Đang theo dõi (12)

Dòng thời gian