Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hòa Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 83
Số lượng câu trả lời 530
Điểm GP 8
Điểm SP 331

Người theo dõi (25)

Blink_Blackpink
Bae Suzy
Trần Mạnh Hòa
Dusilla Yolanda

Đang theo dõi (34)

Lina Minh Linh
Đặng Long
Blink_Blackpink

Dòng thời gian