Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 0
Điểm SP 32

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (6)

Quân Đỗ
Hồng Hoa
thám tử
Hermione Granger
phuong phuong

Dòng thời gian