Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 4
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (7)

Nhung PT
Vũ Ngọc Mai
Lâm Thị Bích
An Dao