Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 47
Điểm GP 0
Điểm SP 42

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (25)

Hồng Hoa
hermione
phynit
Harry Potter