Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 22
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (7)

Giang
mikusanpai2k9
Zin_depzai
ME TRO AMONG US

Đang theo dõi (8)

Admin
Nguyễn Duy Khang
Quoc Tran Anh Le
Trúc Giang