Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 239
Điểm GP 30
Điểm SP 142

Người theo dõi (44)

Helio Helio
khirom tran
ánh tuyết
Thảo Ly

Đang theo dõi (52)

Dòng thời gian