Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 2
Điểm SP 7

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (20)

Trần Trà Giang
Sakura
Nanami-Michiru

Dòng thời gian