Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 237
Điểm GP 7
Điểm SP 84

Người theo dõi (19)

Dương Mạnh Anh
nguyễn hà trinh
Không tên
Rina Chan~

Đang theo dõi (14)

nguyễn hà trinh
Không tên
Rina Chan~
Jennie BLINK

Dòng thời gian