Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 1190
Điểm GP 36
Điểm SP 1248

Người theo dõi (61)

KiKu Kun
Phương
vn racing boy
Quỳnh Kim

Đang theo dõi (115)

Quỳnh Kim
thư nguyên đỗ
nguyen nho bang
le trang
Tống Linh Trang