Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 142
Điểm GP 14
Điểm SP 99

Người theo dõi (15)

Hero Boy
Hạnh Nguyễn
Lê Mạnh Hùng
Henry Kim

Đang theo dõi (6)

Dòng thời gian