Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 23
Điểm GP 0
Điểm SP 16

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (3)

Phamm Ngocc Maii
Hoàng Châu Anh
Linh Nguyễn