Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 456
Điểm GP 77
Điểm SP 262

Người theo dõi (38)

vn racing boy
Oanh ca
Nguyen Hai
NGUYỄN NAM

Đang theo dõi (5)

Linh Diệu
Khôi Bùi
Toshiro
Thảo Phương
Eren Jeager

Dòng thời gian