Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 809
Điểm GP 15
Điểm SP 314

Người theo dõi (35)

Đang theo dõi (13)

Akai Haruma
Như Phương
Trần Linh
Ngố ngây ngô

Dòng thời gian