Phạm Ninh Đan

Phạm Ninh Đan

  • Số câu hỏi 35
  • Số câu trả lời 465
  • Điểm thành tích 6GP 162SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường PTDT Nội trú THCS & THPT Bắc Hà


Địa chỉ

Huyện Bắc Hà, Lào Cai

Liên kết