Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 239
Điểm GP 6
Điểm SP 162

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (39)

donna
Trần Ngoc an
Kisaragi Saya