Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 17
Điểm GP 8
Điểm SP 9

Người theo dõi (3)

Nhut Andy
Linh Tiêu

Đang theo dõi (26)

Nhut Andy
Sana
Khang Diệp Lục