Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 11
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (17)

Pé LamGiang^^cute
Nguyễn Minh Sơn
Nguyễn

Đang theo dõi (4)

xu zianghồ2011^^
Nguyễn
Long2k9